Voordat lijmwerk en metselwerk kunnen worden gedaan, is het noodzakelijk om stelwerk uit te voeren.

SaamBouw bv is specialist in het stellen van profielen en kozijnen. Dit is werk waarbij nauwkeurigheid van groot belang is. Bij het stellen komen verschillende werkzaamheden kijken, zoals uitzetten, het aanbrengen van peilen op profielen, het stellen van kozijnen, het uitzetten van gevels op koppemaat en het verwerken van lood en dpc.

Wij lezen probleemloos de juiste maatvoering voor het stelwerk van de tekening af.
SaamBouw bv werkt regelmatig samen met metselbedrijven. Wij zijn gewend vooruit te denken en voeren ons werk uit in nauw overleg met alle betrokken bedrijven.
Wij zetten het stelwerk projectmatig uit en passen het aan op de snelheid van het metselwerk. Zo verloopt uw project optimaal en volgens de afgesproken planning.

SaamBouw bv heeft onder meer stelwerk uitgevoerd bij een appartementencomplex in Druten

Hebt u vragen of wilt u een project rond stelwerk laten realiseren? Neem vrijblijvend contact met ons op.